welkom op de website van

de landelijke werkgroep 'Vanuit Jeruzalem'

update: 12 december 2021

Chagall - Jesaja

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. (Jesaja 2:3)       

doelstelling van de werkgroep en haar doelgroep

De werkgroep 'Vanuit Jeruzalem' bestaat voornamelijk uit leden van de Protestantse Kerk (PKN), theologen en niet-theologen. Al 35 jaar spant zij zich in voor een betere relatie tussen kerk en Israël. Zij doet dat met kritische bezinning op de kerkgeschiedenis (zie onze webshop) en op het kerkelijk beleid (zie: Contact met de PKN en ook onze Opiniepagina.) Daarnaast wil zij sinds 2016 met een leerhuisprogramma voor gemeenteleden de teksten van het NT herlezen in hun Joodse context en lezingen aanbieden binnen het kader van haar doelstelling. Met de Opinie-pagina levert zij commentaar op voor haar relevante actualiteiten. Ook worden relevante artikelen geplaatst van binnen en buiten de groep.                                                                               De werkgroep richt zich met haar kritische bezinning in de eerste plaats tot de leidslieden van de PKN (zie Contact met de PKN) maar natuurlijk ook tot de predikanten en de theologie-studenten, en tot ieder die zich bezig houdt met de relatie kerk-Israël.                        (Het woord 'groep' is zowel mannelijk als vrouwelijk te gebruiken.)                                                                       

inhoudsopgave

1. Homepagina
2. Wie zijn wij: geschiedenis en namen
3. Publicaties en webshop
4. Contact met PKN
5. Opinie
6. Lernen
7. Boekbesprekingen
8. Artikelen van onze werkgroep en van anderen 
9. Memoria en kroniek                                                                                                    10.Laatste Nieuws

12 dec. 2021

12. dec, 2021

graadmeter?

de aantallen bezoekers blijven oplopen: bij VuJ nu 36.279, bijna 1000 meer dan een maand geleden, en bij OPINIE idem, nu 23.323.
We mogen misschien toch in alle bescheidenheid constateren dat er geen gebrek aan belangstelling is en maken van deze gelegenheid gebruik om u ook te vragen om actief deel te nemen. OP opiniepijler.nl kunt u tips, kritiek, advies en artikelen kwijt.

12. dec, 2021

mededeling over het boekje over Job

er loopt een cursus Hebr bijbelteksten via Tilburg School of catholic Theology, geleid door Piet P.J. van MIdden, de vz van het OJEC. Hij heeft toegezegd het boekje over Job te zullen bespreken. U kunt die aankondiging ook vinden op de site van OPINIE: opiniepijler.nl

2. okt, 2021

Job, troostboek voor Israël

De veronderstelling dat dit boekje uitverkocht was bleek onjuist!
Er is nog een doosje met ruim 40 exemplaren opgedoken. Mocht u het willen bestellen dan graag een briefje in de brievenbus op opiniepijler.nl

2. okt, 2021

voortgang OPINIE

er is besloten om vaste medewerkers aan te trekken. Voor Amerika is dat de heer Ron van der Wieken, voor het Midden Oosten de heer Frans Hellendal, voor de ontwikkeling in cultuur en maatschappij Nederland de heer dr Bart Jan Spruyt. Zij hebben ingestemd en er is een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd in oktober. Het aantal bezoekers op onze site nadert de 20.000

2. okt, 2021

excuus

omdat "de kerkelijke handreiking" per ongeluk is mee gegaan met het oud papier kan ik helaas 'kerkelijk educatief' niet voortzetten. Dat spijt mij.

18. sep, 2021

Kerkelijk educatief (1)

De PKN heeft aan de gemeenten een handreiking gedaan bestaande uit teksten voor gesprek inzake de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël.
Droevig signaal, want het betekent dat er toch weer aan die verbondenheid wordt gerammeld, hoewel de PKN deze in haar kerkorde belijdt.
Er worden zeven thema’s neergezet, gevolgd worden door vragen. We doen mee. Het eerste thema is: VOLK.
1.1 Is het vol te houden niet-gelovige Joden ‘volk van God’ te noemen en 1.2 Welke rol speelt de verkiezing hierin?
Onze antwoorden: 1.1 Waarom niet?? 1.2 De hoofdrol; God heeft niet gelovigen uitgekozen maar de nakomelingen van Abraham Izak en Jakob als zijn eigen volk om daarmee /daardoor/ de wereld te bereiken.
2.1 Kun je gelovigen die hun stamboom niet terugvoeren op Abraham ‘volk van God’ noemen? 2.2 Welke rol speelt het verbond hierin?
Onze antwoorden: 2.1 Nee dus; alleen bij wijze van spreken. 2.2 De term verbond hoort bij verkiezing, precies als in een huwelijk.
3. Mag je aan Israël/Joden andere, hogere eisen stellen dan aan andere volken/mensen?
Ons antwoord: nee natuurlijk, Joden zijn geen engelen maar mensen.
4.1 Hoe kijkt u aan tegen ‘vervangingstheologie’ en tegen ‘vervullingstheologie’? 4. 2 Hoe verhouden zich deze met de trouw van God aan Zijn beloften aan Zijn volk?
Onze antwoorden: op 4.1 en op 4.2 hetzelfde antwoord. Beide theologieën halen een streep door wat de Bijbel zegt: dat Gods verbond met Israël als volk voor eeuwig geldt.

11. aug, 2021

buitengewoon

In de brievenbus op de site van OPINIEpijler troffen we een open brief aan van de hervormde gemeente in Barneveld, ondertekend door Dirk Verschoor. De brief is gericht aan het moderamen van de PKN. De brief is indrukwekkend goed qua inhoud en qua toon. De inhoud verklap ik hier niet: zie op opiniepijler.nl

18. jul, 2021

voortgang

de site van OPINIE trekt steeds meer bezoekers; nu staat het aantal op 16.140
de redactie hoopt van harte dat haar doelstelling aanslaat: de meningsvorming van de Nederlander, op de genoemde basis. Wij zijn wel dringend op zoek naar specialisten die voor ons kunnen schrijven, bij voorbeeld over klimaat, om maar 's iets te noemen. Iedereen die iets wil inbrengen over iets wat speelt in de actualteit is welkom! Op de site is een brievenbus te vinden waar u kunt posten. Maar ook tips voor namen van mensen die we daarvoor kunnen benaderen.

4. jul, 2021

website opiniepijler.nl

Bijna dagelijks staat er iets nieuws op en het bezoekersaantal is enorm gestegen tot ruim 15180.

30. mei, 2021

OPINIE - zeg ik maar kortweg

Het aantal bezoekers op de site blijft hard stijgen: de teller staat op 12020.
Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwing met studio Bosgra in Baarn. Met een dag of vier zal die de lucht ingaan.
De redactie is uitgebreid met waarschijnlijk twee nieuwe, Joodse, leden, die dan ook op de site vermeld zullen staan.

22. mei, 2021

Sabeel dom of slecht

De "vrienden van Sabeel" met Kees Blok als voorzitter hebben wederom twee pogingen gedaan om de uniciteit van de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël te ontkennen. Zij doen dat door als kerk (sic) te vragen om schuldbelijdenis ten opzichte van de Palestijnen zoals de PKN vorig jaar november heeft uitgesproken tegenover het Joodse volk. Je zou in de lach schieten als het niet toch ook gevaarlijk was: de gestage druppel holt immers de steen uit? De "vrienden van Sabeel" snappen het nog nooit, door gebrek aan biibelkennis. OF ze zijn slecht en anti-Joods zoals Marcion en zoals keizer Constantijn en zoals ..... enz enz . enz.

12. mei, 2021

OPINIEpijler

De digitale doorstart van ons verleden tijdschrift is een groot succes! Er staan al veel artikelen op, de voorlopige website biedt behoorlijk wat, MAAR gaat ook een verfraaiïng tegemoet, die met een dag of tien gereed zal zijn naar wij hopen. We hebben een uitstekende website beheerder en van Joodse kant een nieuwe medewerker. De kennismakingsdatum is gepland en alle gegevens komen tzt op de OPINIE site. Kijk vast 's op www.opiniepijler.nl Er valt al heel wat te zien. Nu noteren we ruim 10.000 bezoekers.

21. mrt, 2021

OPINIE-pijler exit?

Met spijt moeten wij constateren dat de belangstelling voor het project OPINIE-pijler niet heeft doorgezet. Afgelopen week is het laatste nummer verschenen. We hadden nog gehoopt dat na het uitspreken van een schuldbelijdenis door de PKN, november vorig jaar, het blad gezien zou worden als een begin van bekering : concrete samenwerking tussen Joden en christenen, letterlijk tastbaar in een tijdschrift voor de meningsvorming, was een prachtige gestalte geweest van de onopgeefbare verbondenheid uit de kerkorde van de PKN. De werkgroep staat open voor uw commentaar, kritiek en ideeën.

21. jan, 2021

OJEC en wij

Op een zoombijeenkomst van het OJEC met 70 deelnemers ging het over de kerkelijke schuldbelijdenis, met vier sprekers: dr Pieter de Boer, dr Ewout Klootijwijk, dr Marcel Poorthuis, dr Eddo Verdoner Een vraagsteller noemde de OPINIE-pijler en naderhand, vandaag, hebben we de sprekers en de voorzitter dr Piet van Midden het decembernummer toegestuurd met een begeleidend briefje. Daarin hebben we ons tijdschrift voorgesteld als een eerste aanzet tot verbeterde en vriendschappelijke verstandhouding kerk- Joodse gemeenschap. En gevraagd ons te steunen met een abonnement en PR-medewerking.
Ook hier doen wij een zelfde oproep aan de lezers; we hebben nog te weinig abonnees om financieel rond te komen.
bouridder@gmail.com

21. dec, 2020

OPINIE en dr René de Reuver

de werkgroep heeft dr de Reuver een brief gestuurd nav de kerkelijke schuldbelijdenis

25. nov, 2020

decembernummer OPINIE-pijler

De kopij is naar de drukker. Verschijning waarschijnlijk half december.
Inhoudsopgave:

berichten van de redactie
inhoudsopgave

De Abraham-akkoorden – Avi Cohen
De verklaring van de PKN – Shmuel Katz
Euthanasie -Trudie van der Spek
Open brief - Shmuel Katz
Informatief – Boudewijn Ridder
Recht en religie – mr Herman Loonstein
Trump (III) – dr Ron van der Wieken
Reactie op een bespreking - werkgroep VuJ
Op zoek naar vrede – Trudie van der Spek
Citaat
los nummer bestellen of abonneren: bouridder@gmail.com

23. okt, 2020

Henk de Koning

we missen hem

20. okt, 2020

OPINIE-pijler december

Na het extra dikke nummer van september zijn we al weer bezig voor december.
Het laatste nummer van 2020 zal minder dik zijn maar niet minder interessant.
In de onopgeefbare verbondenheid van kerk en Israël bestaan uiteraard bekende verschillen.
De kerkgeschiedenis vertoont uiterst zwarte bladzijden daarover. Die kwamen voort uit de hoogmoed van de bekeerde heidenen. Paulus zag het aankomen, en heeft in zijn brief aan de christelijke gemeente van Rome al ernstig gewaarschuwd: “wees niet hoogmoedig maar vrees”. Helaas heeft de kerk niet naar hem geluisterd. Eeuwen later heeft ook de reformator Maarten Luther (16e eeuw) er blijk van gegeven dat hij deze kern van de brief over het hoofd heeft gezien, geobsedeerd als hij was door een ander belangrijk thema daarin, dat de hoofdrol speelde in de opmaat naar de kern van de brief, de hoofdstukken 9-11.
Hoe goed is het om nu, weer eeuwen later, samen te kunnen werken in een opinieblad van Joden en christenen.
Eén van de onderwerpen is dit keer euthanasie. De paus heeft zich onomwonden tegen verklaard en hij staat daarmee in de eeuwenoude traditie - die ook wordt gedragen door de Talmud. In het decembernummer beluisteren ook een andere reactie die zich wil houden aan het bijbelse kader.
Hopelijk voldoet ons blad zo heel pregnant aan z’n doel: vorming van de meningen.

19. sep, 2020

repliek op recensie

In het blad voor theologen "Israël en de kerk" verscheen een negatieve recensie op onze nieuwste brochure Regina Scientiarum. Onze repliek zal niet worden geplaatst en volgt hieronder: Reactie op bespreking van de REGINA SCIENTIARUM

De recensent van de brochure van de werkgroep Vanuit Jeruzalem vraagt zich af hoe de verhouding kerk-Israël gediend kan zijn met deze brochure.
Wie de aanleiding in aanmerking neemt, genoemd in het Woord Vooraf, en zich realiseert dat de kerk van het spoor van Jezus is afgeraakt, en tevens beseft dat de Joden dodelijk getroffen zijn geworden in deze kerkelijke ontwikkeling, zal zich toch eens moeten afvragen wie daar de hand in heeft gehad. Dat was er maar eentje: de regina scientiarum, de kerkelijke theologie, die reeds in het apostolicum alle banden met Israël had doorgesneden, en via het antisemitische Nicea de kerk steeds dieper heeft doen zinken.
De werkgroep is niet de eerste geweest om deze regina te ontmaskeren. Het motto op de titelpagina is een citaat van de theoloog Marquardt. De werkgroep heeft zijn verzuchting begrepen en het uitgeschreeuwd.
De brochure is opgedragen aan alle predikanten die haar hebben genegeerd door trouw te blijven aan de God van Israël en zijn Torah.
Dat de PKN haar zogenaamde DNA blijft koesteren geeft de regina blijvend carte blanche.
TOELICHTING: wat bedoeld wordt met antisemitisch Nicea kunt u vinden in het Ingezonden RD (hieronder)

19. sep, 2020

OPINIEpijler

het septembernummer is verschenen, extra dik, 35 pagina's.
Abonneren via bouridder@gmail.com; losnummer €7,50

19. sep, 2020

ingezonden RD

In het Reformatorisch Dagblad stond weer een heel groot artikel over zondagsrust. Daarop heeft de werkgroep gereageerd, als volgt:

ZONDAGSONRUST Vanaf de vierde eeuw heeft de kerk zich gevoegd naar de keizer in plaats van naar de God van Israël. Jezus had gezegd: “geeft de keizer wat des keizers is”, maar daar valt het bepalen van de rustdag beslist niet onder. Jezus heeft ook gezegd dat zijn Vader gaat over tijden en gelegenheden.

Zes dagen zult gij arbeiden, maar de eerste dag is de sabbat van de HEERE uw God?? Heeft Hij dat gezegd?

De keizer, Constantijn de Grote, de ‘eerste christelijke keizer’, heeft er alles aan gedaan om de banden met Israël door te snijden – hij was een notoire antisemiet. Hij heeft de Joden uit Rome verjaagd en na het concilie van Nicea aan alle deelnemers (een paar honderd bisschoppen) een brief geschreven waarin hij de Joden beschuldigt van “de vreselijkste misdaad” en “daarom behoren wij niets gemeenschappelijks te hebben met de Joden”; wij moeten ons afscheiden van het "verachtelijk gezelschap van de Joden".

De keizer heeft de rustdag verplaatst en vernoemd naar de dag van de heidense god Sol Invictus, afgebeeld op de munten van zijn rijk: zon-dag.

Ds van der Sluis cum suis bedoelen het niet, maar zij volgen met heel de kerk daadwerkelijk een leugen na.

namens de werkgroep Vanuit Jeruzalem,

G.A. van der Spek-Begemann, Laren.

14. sep, 2020

Trouw

ziehier onze reactie op een artikel in Trouw:
JEZUS de JOOD
In een twee pagina's groot artikel (zaterdag 13-09) wordt terecht gelaakt dat Jezus werd en soms nog wordt voorgesteld met witte huidskleur.
Ik mis echter de historische achtergrond van dat verschijnsel. Dat verschijnsel heeft namelijk helemaal niets te maken met racisme tegenover de zwarte mens, maar met religieus antisemitisme.
De kerk is al vroeg in anti-Joods spoor terecht gekomen maar onder leiding van de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote werd de kerk werkelijk antisemitisch. HIj verdreef de Joden uit Rome en verving de sabbat door de zondag.
De latere Inquisitie, de pogroms, de kruistochten waren altijd gericht tegen de Joden (en niet tegen de zwarte mens).
De RKK heeft Jezus wit gekleurd omdat zijn Jood-zijn moest worden uitgewist.
Ook is onjuist dat Jezus afkomstig is uit Palestina, want het land Israël droeg als Romeinse provincie de naam Judea . Daar en toen is Jezus geboren, in Bethlehem, als Joods jongetje.
De naam Palestina is pas uitgevonden in 135 door keizer Hadrianus.
Trudie van der Spek-Begemann, Laren.

3. sep, 2020

OPINIE-pijler

kopij september de deur uit; het dikste nummer tot nu. Ook de opperrabbijn B.Jacobs is enthousiast en schrijft voor ons een bijdrage. Veel corona in dit nummer, maar heel gevarieerd.

23 aug 2020

Jan Offringa

In Trouw van 21 augustus krijgt Jan Offringa weer eens podium. Hij is het knaagdier aan de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël. Dit keer probeert hij het via een aanval op de Bijbel, in aansluiting op de gotzpe van Maarten van Rossem. Als woordvoerder van de werkgroep heb ik een reactie naar Trouw gestuurd:
moeilijke verhalen
De bijbel is met geen enkel ander boek te vergelijken: 66 verschillende auteurs die meestal geen tijdgenoten waren, terwijl er toch een eensluidend geheel is ontstaan, dat al eeuwen bestaat zonder dat er ooit verdere toevoeging is gekomen na het NT.
Dat geldt niet alleen als bijzonder ten opzichte van de seculiere literatuur, maar ook op het terrein van alle religieuze boeken. De Koran bijvoorbeeld heeft maar één auteur.
Moraalridders als Maarten van Rossem en Jan Offringa vinden dat niet de moeite waard om in hun "overwegingen" te betrekken. Zij laten wel meer elementaire gegevens buiten beschouwing.
Zij denken niet, zij voelen zich alleen maar hoog verheven boven dat vermeend wrede primitieve Boek.

Hun reactie is niet nieuw of modern, maar heel ouderwets.
In de beginperiode van de kerkgeschiedenis vonden de bekeerde heidenen ook dat de bijbel (dat was toen het OT, nb de bijbel van Jezus) maar een primitief minderwaardig boek was in vergelijking met hun hoogedele Griekse wijsbegeerte. Uit deze hoogmoed kwam natuurlijk het kerkelijk anti-judaïsme voort. De gevolgen daarvan zijn in de geschiedenis bekend. Maar als we van de geschiedenis niet leren...

Als we even aan de buitenkant blijven hangen kunnen we toch minstens een eerbiedwaardige leeftijd in rekening brengen vanuit de 21e eeuw. We zullen vervolgens gewoon hebben op te merken dat de bijbel volstrekt realistisch is over wat er speelt in de wereld. En ook vandaag zien we in de wereld geen vredige taferelen, ondanks de "hoge moraal" van mensen als Van Rossum en Offringa. Die helpt dus niet echt.
De Bijbel is niet idealistisch.

Wat beide heren ook niet interesseert, is de vraag naar oorzaak en gevolg of naar aanleiding en reden.
Het voorbeeld dat Jan Offringa aanhaalt uit Exodus betreft het sterven van alle eerstgeborenen van Egypte, waartoe inderdaad God zijn doodsengel heeft uitgezonden.
De manier waarop Offringa hier opereert ontmaskert hem als theologische charlatan.
Want wat ging aan die dood-nacht vooraf? Negen keer zeer ernstige waarschuwingen, die bewust waren genegeerd. En waar sloeg dit alles op?
Offringa zwijgt daarover; hij heeft kennis niet nodig.

Het ging als volgt: de pasgeboren jongetjes van de in Egypte verblijvende nakomelingen van Jakob, Joodse jongetjes dus, werden door de farao aan de krokodillen gevoerd. En niet alleen de eerstgeboren jongetjes, maar alle jongetjes die geboren werden - vorm van uitdrukkelijke genocide dus, en wel permanente genocide.
De farao hield de Israëlieten (de Joden) in slavernij, en verzette zich met hand en tand tegen het laten gaan van deze onmenselijk behandelde slaven, zijn maximaal goedkope arbeidskrachten.
De aanval van Jan Offringa doet hem zelf als theoloog-moraalridder hoog te paard deerlijk in het zand bijten.

Staan er moeilijke verhalen in de Bijbel? Jazeker. Daar kun je niks mee als je niet in aanmerking neemt dat het gaat om een profetisch boek. Wie dat wel doet beseft dat logisch gezien veel dingen pas in de loop van de geschiedenis duidelijker gaan worden. Zo ook over onze tijd; ons verleden en onze toekomst.
Trudie van der Spek, Laren.
woordvoerder werkgroep Vanuit Jeruzalem,
eindredacteur OPINIE-pijler.

23. aug, 2020

nieuwste ontwikkeling

kopij september is de deur uit: een extra dik nummer. Onze hoofdredacteur heeft nu "een paar lijntjes uitgegooid" en op de site van de OPINIE-pijler is in een paar dagen het bezoekersaantal met 173 gestegen; ook heeft zich 1 nieuw abonnee gemeld... een wolkje als eens mans hand?

4. aug, 2020

SOS

Op 30 mei en op 11 april jl hebben we hier een oproep gedaan in 't belang van het voortbestaan van de OPINIE-pijler. Daarop is NUL respons gekomen. Vandaag opnieuw en voor het laatst dezelfde oproep: als er deze maand niet minstens tien nieuwe abonnees bijkomen zien we ons genoodzaakt te stoppen. Nog belangrijker misschien is dat wij dringend verlegen zitten om Joodse medewerkers. Vreemd genoeg blijft het aantal bezoekers flink stijgen zowel op deze site als op de site van de OPINIE-pijler. Waarom steeds meer kijkers en geen kopers? We menen nog steeds dat dit unieke project een belangrijk novum is in medialand. In deze samenstelling van Joden&christenen kan een poging worden gewaagd om in onze maatschappij een wal op te werpen tegen leugens en verloedering en kan vanuit TENACH de actualiteit worden doorgelicht.

21. jul, 2020

blunder

Een Joodse vriend attendeerde mij er op dat op de website van de OPINIEpijler niet te vinden was hoe je je kunt abonneren..... en dat klopte.
Inmiddels is deze fout hersteld. Ook hier nog een keer het adres daarvoor: boudridder@gmail.com met EXCUSES!
Het septembernummer is al weer "volgeboekt".
Er bleken ook wanbetalers die ervan uit waren gegaan dat het blad gratis was.... Dat gold alleen het proefnummer.

15. jul, 2020

erg vervelend...

De advertentie voornoemd is geplaatst op de Sportpagina.......
Je had geen inspraak, begreep ik van onze secretaris.

14. jul, 2020

in dagblad Trouw

woensdag a.s. verschijnt in Trouw een advertentie van de Regina Scientiarum, de nieuwste brochure van de werkgroep over plaats en functie van de theologie. voor 8 euro te bestellen bij bouridder@gmail.com Deze zgn koningin der wetenschappen heeft zich zwaar vergaloppeerd en veel schade aangericht.

10. jul, 2020

gestuurd naar RD

Annexatie
Alfred Muller (4-07-2020; p.7) is weer aan het koorddansen als het gaat om Israël en de Palestijnen. Waarschijnlijk meent hij op die manier goed journalistiek werk te leveren; dat is mijn welwillende uitleg.
Goed journalistiek werk is echter geen kwestie van politieke neutraliteit en evenmin van politieke voorkeur, maar gewoon van menselijke eerlijkheid - die gevonden wordt met behulp van de lamp voor onze voet. Althans in de kring van bijbels gelovigen. Maar gelukkig zijn er ook nog buiten die kring die zich niet in de luren laten leggen door wat gedrukt staat of geroepen wordt. En toch.... als het maar vaak wordt geroepen....
Alfred Muller blijkt te geloven in 'meeste stemmen gelden'.
'Annexatie' betekent in de politiek dat de ene natie een stuk grond afpakt van de andere.
Die andere natie is er sinds 1947 op de westelijke Jordaanoever nog nooit geweest, en nadat Jordanië zelf de diefstal van het gebied weer ongedaan heeft gemaakt ligt het terrein "braak".
Veel Palestijnen die daar werken bij Israëlische bedrijven worden bedreigd door de PA en door Hamas. De meesten van hen kiezen ervoor onder Israëlisch bewind te leven.
Joodse nederzettingen daar zijn niet illegaal, hoe vaak je dat ook hoort roepen. De internationale organisatie Thinc bestaat uit juristen die zich met dit soort kwesties bezighouden; dat is misschien een aan te raden vraagbaak voor de heer Muller.
Zeker zijn ook velen bezorgd om de gevolgen van de "annexatie"; wat zijn de gevolgen? Dat de vredesplannen nu echt onmogelijk worden?
De vele pogingen, ook de meest royale van Israëls kant, zijn altijd weer gestrand op het islamitisch-politieke of politiek-islamitisch NEE.

17. jun, 2020

voorlopig redactiestatuut OPINIE-pijler

1. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, geeft commentaar op de actualiteit, vanuit een denken dat wortelt in TENACH.
2. Het tijdschrift is een project van Joden en christenen samen, die allen vanuit de eigen traditie de kopij toetsen aan Tenach.
3. Bij eventueel verschil van mening in het toetsingsproces beslist de hoofdredacteur bij staking van stemmen.
4. De hoofdredacteur onderhoudt het contact met de stichting die het blad uitgeeft, en zit de vergadering voor. De vice-voorzitter vervangt de hoofdredacteur in voorkomende gevallen, maakt deel uit van de eindredactie, en verzorgt de agenda.
5. De eindredacteur wordt bijgestaan door de vice voozitter, voor het redigeren van de artikelen en de vormgeving.
6. De redactiesecretaris bewaakt het abonneebestand en neemt alle administratieve werkzaamheden op zich.
7. Alle redactieleden zijn doorlopend alert op het werven van auteurs, en op de actualiteit die de thema’s genereert.
8. De redactie vergadert zsm na de verschijning van elk nummer, om te evalueren en het volgende nummer voor te bereiden.
9. Zes redactieleden is het ideaal: drie Joodse (onder wie een penningmeester) en drie christelijke.
10. De vergadering wordt geopend met een kort gebed voor het werk en/of een Bijbeltekst die ons sturen kan.

5. juni 2020

in het kader van actie tegen de wereldraad van kerken

Geachte kerkenraad,
Graag wil ik u namens de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem informeren over een brief van de wereldraad van kerken, die bewijst dat het aloude kerkelijke anti-judaisme / anti-zionisme /antisemitisme weer volop aan een come-back bezig is.
Moet de geschiedenis zich gaan herhalen?
Zoals u ziet is een commissie kerk-en-Israel geen overbodige luxe.
We gaan ervan uit dat u de brief kent en geven u hieronder de reactie van de OPINIE-pijler, het tijdschrift waar we u van hebben laten kennis nemen.
Vooralsnog blijven we zelfs in Laren hopen op een kleur bekennen van de Ontmoetingskerk tegen dit hardnekkige kerkelijke euvel sinds de 4e eeuw onder aanvoering van de Romeinse keizer, Constantijn de Grote.

"De christenen in de redactie schamen zich diep voor de wereldraad van kerken die meegaat in het kielzog ven de Palestijnse bevrijdingstheologie. Ondanks de stapels historische boter op het hoofd van de kerk geneert deze organisatie zich niet om zich publiekelijk
negatief te keren tegen de politiek van Israël, en daarbij zelfs de ministers van buitenlandse zaken in Europa op te roepen haar daarin te volgen.
Om twee redenen is dit een gotzpe te noemen: gezien de geschiedenis van de westelijke Jordaanoever sinds 1947 (mag bekend worden verondersteld) en gezien de kerkgeschiedenis van eeuwen."

Wij gaan ervan uit dat u met deze tekst iets gaat doen, of anders op uw eigen manier de stem verheft tegen deze ontwikkelingen in de kerk.
Met vriendelijke groet,
G.A. van der Spek-Begemann
woordvoerder werkgroep Vanuit Jeruzalem

30. mei, 2020

OPROEP

aan alle bezoekers.
uw aantal stijgt en stijgt. Waarom geen abonnement op de OPINIE-pijler? We kunnen ook financieel heel goed versterking gebruiken.... Het gaat toch om een goed project dat alle steun van ieg christenen verdient. Dat Joden ietwat wantrouwig zijn is nog te begrijpen, maar dat ligt aan de kerkgeschiedenis en niet aan ons. Meldt u aan als abonnee of bestel een los nummer om te proberen, bij bouridder@gmail.com
wij doen ons best; steun ons.

18. mei, 2020

inhoudsopgave juni-nummer OPINIEpijler

berichten van de redactie


Het coronavirus en
de anti-joodse complottheorieen in historisch perspectief - dr Manfred Gerstenfeld

De pandemie als supermacht - Marco Verwoerd RBA

Homoseksualiteit - Trudie van der Spek

boekbespreking - (redactie)

Tellen en corona - ds Gerrit Jan Loor en Trudie vd Spek

Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg - Foppe Crezée

Lockdown en onderduiken - dr Manfred Gerstenfeld

Over de landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem

citaat
Winston Churchill

Advertentie voor de Regina

10. mei, 2020

nieuwe publicatie is nu verschenen

REGINA SCIENTIARUM - koningin der wetenschappen?
= over functie en plaats van de theologie in de kerk
Te bestellen bij bouridder@gmail.com onder vermelding van uw postadres... Na overmaking van 8 euro op bankrk NL88INGB0686048881 tnv Marco Verwoerd ovv: brochure VuJ, krijgt u het boekje thuis gestuurd.

27. apr, 2020

verschijning Regina Scientiarum

de verschijning laat iets langer op zich wachten: niet in april, zoals we dachten, maar begin mei is de zaak afgerond.
U kunt nu alvast bestellen bij bouridder@gmail.com voor zeven euro inclusief verzending en na het verschijnen wordt dat acht euro. Ovv uw postadres.

13. apr, 2020

nieuwe brochure VuJ

Vandaag is de kopij de deur uit gegaan voor een nieuwe brochure: Regina Scientiarum. Gaat over de macht van de theologie in de kerk. De theologie acht zichzelf een koningin en heeft veel kwaad gesticht. Zal nog deze maand in de webshop liggen.

11. apr, 2020

OPROEP

De redactie van de OPINIE-pijler heeft dringend behoefte aan Joodse medewerkers. Onze penningmeester heeft aangekondigd te vertrekken ivm te drukke werkzaamheden, nu alle belangrijke zaken op de rails zijn gezet, en de hoofdredacteur moet voor langere tijd wegens ziekte zijn werkzaamheden staken. We zouden heel blij zijn met iemand die voor ons websites kan bedienen. Doet u mee of weet u iemand die mee zou kunnen doen? Meld het alstublieft bij bouridder@gmail.com

24. mrt, 2020

maartnr 2020 OPINIEpijler

Het eerste officiële nummer van de OPINIEPijler is vandaag in de brievenbus gegleden bij onze abonnees. Het ziet er van buiten net zo uit als het proefnummer, maar is duidelijk dikker. We hopen op commentaar, liefst kritisch, want zonder kritiek vaart niemand wel.

19. mrt, 2020

artikel Ref. Dagblad

Gisteren stond een artikel over de OPINIE-pijler in het RD, nav het interview met Trudie van der Spek en dat heeft nog meer abonnees opgeleverd en bestellingen van losse nummers. Kennelijk was dat gisteren ook het geval.

18. mrt, 2020

abonnees

vandaag ineens komen er abonnees bij!
en een paar bestellingen voor los nummer.
Het maartnr verschijnt toch pas volgende week

15. mrt, 2020

kopij

drukproeven gecorrigeerd. Misschien eind deze week het eerst nummer.
los nummer of abonnement bestellen bij bouridder@gmail.com

10. mrt, 2020

PR voor de OPINIE-pijler

vandaag is de woordvoerder geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad

24. feb, 2020

overzicht kopij OPINIE-pijler maart 2020

kopij van het maartnummer 2020 van de OPINIE-pijler

Abonnement (€25) of los nummer (€7,50) te bestellen bij bouridder@gmail.com maar wel graag met vermelding postadres…

rb Shmuel Katz - Van veewagens naar vergoeding -- naar vergeving?
De laatste maanden zijn de Nederlandse Spoorwegen bezig tegemoetkomingen uit te betalen aan landgenoten die door de Nederlandse spoorwegen in tientallen veewagens zijn vervoerd, naar ….
dr Manfred Gerstenfeld - Israël en het Internationaal Strafhof Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) in Den Haag heeft een hopeloze staat van dienst. Het aantal uitgesproken veroordelingen is gering, maar…
Marco Verwoerd en Shmuel Katz - Negatieve rente als fenomeen (Verwoerd): Sinds 1540 is de lange rente in Nederland nooit negatief geweest; ook niet in bijvoorbeeld de depressiejaren ’30 van de vorige eeuw. en (Katz): bezien in het licht van de Torah : Gaat de Thora voor de vrije markt economie?
prof. dr K.A.D. Smelik - Antizionisme in discussie Antizionisme is een onderwerp van felle discussies over en weer. Volgens sommigen is antizionisme een hedendaagse vorm van antisemitisme, volgens anderen…
Trudie van der Spek - Donald Trump , een ongewone wereldleider (met dank voor het feitenmateriaal aan dr R. van der Wieken) Niemand in de hele wereld is zo vaak in het nieuws als de huidige president van Amerika. En met ‘nieuws’ bedoelen we…
Awi Cohen bestuurslid Likud-Nederland - Het werd tijd… Met ingang van 2020 stopt Nederland met de begrotingssteun aan de Palestijnse Autoriteit.
Trudie van der Spek – Zondagsonrust Volhardend of hardnekkig blijft de SGP (overigens alle respect voor deze politieke partij) streven naar de handhaving van de zondagsrust, die..

En verder een grap en een aanbeveling van een boek.

7. feb, 2020

nieuwe boekbespreking

ds G.J.D.C.Loor heeft het nieuwste boek besproken van een drieluik-werk van ds Bart Gijsbertsen.

29. jan, 2020

de brief aan mw Bensouda is beantwoord, maar dat antwoord mag ik niet publiceren

G.A. vd Spek-Begemann
Pastoor Hendrikspark 35
1251 MB Laren
Nederland
gavdspek@gmail.com
Laren, christmas 2019
13 jamuari 2020

International Criminal Court
A/o Ms. Fatou Bensouda,
Chief Prosecutor.
Postbus 19519
2500 CM Den Haag
Very dear Mrs. Bensouda,

In my Dutch newspaper I read that you and the ICC intend to investigate and expose war crimes allegedly committed in the West Bank and Gaza Strip.

As a non-lawyer, I have the question whether this also takes into account the fact that:
1st Israel takes in and cares for hundreds of war victims from Syria and many Palestinian children and adults in its hospitals. Including a direct family member of Abbas.
2nd the performance of the PA , and the BDS-movement of Barghouti has cost many Palestinians their jobs and income.

Does Palestine, as a region, also fall under the jurisdiction of the ICC?
I think I know there has never been a souvereign state of that name.

I also have the personal question whether you believe in God and are familiar with the fact that He promises peace to everyone who makes peace with Israel. And that, therefore, firing rockets at Israel, with forgery of history or otherwise, reduces the chance of peace to zero.
Moreover, as a mother, I can never imagine that Palestinian mothers would be happy with the martyrdom of their children involved in the fight against Jews and Israel.

Of course, as a great-grandmother, I would appreciate to hear from you.
With respect and kind regards,

And best wishes for 2020

16. jan, 2020

abonnees

Het komt voor dat mensen zich abonneren op de OPINIE-pijler zonder voldoende gegevens… Soms is dat te achterhalen, maar wie is E.Mosterd???
De secretaris wil graag het volledige postadres, met ook eventueel mailadres. Gisteren heeft een dame van 94 jaar toegezegd mee te werken aan de PR. Graag roep ik IEDEREEN die hier komt op om haar voorbeeld te volgen! Het is een klein klusje om de link van de site www.opiniepijler.nl door te mailen in je netwerk bv. Het maartnummer wordt beslist interessant.

13. jan, 2020

mw Fatou Bensouda

Vandaag ten tweeden male de brief verstuurd aan de chief inspector van het ICC.
(zie hieronder 27 december)

11. jan, 2020

aantallen

In een maand tijd heeft de site van het nieuwe tijdschrift www.opiniepijler.nl
1516 bezoekers ontvangen. Dat is bepaald niet slecht. Hopelijk blijft het niet bij kijken. Elk nr zal zo'n dertig pagina's omvatten en u bent permanent uitgenodigd mee te denken, ons te voorzien van onderwerpen/thema's en auteursnamen. Het gaat om reactie op de actualiteit. Het maartnummer is al vol. bouridder@gmail.com zal u graag noteren als abonné(e).
Ook het aantal bezoekers op deze site van VuJ neemt in hoog tempo toe.
Laten we herhalen: op hoop van zegen!

27. dec, 2019

International Criminal Court

Nav krantenberichten over de plannen van mevrouw Fatou Bensouda, chief prosecutor van het ICC, heeft onze woordvoerder op persoonlijke titel haar een brief geschreven, waarvan de inhoud wel ongeveer te raden valt. Als er geen reactie komt zal de brief nogmaals worden verstuurd en indien dan nog niet, nogmaals. Daarna zal de brief hier worden gepubliceerd en op Facebook.

16. dec, 2019

technisch

We werden gewaarschuwd: de pagina die OPINIE heet werd te lang; we hebben nu OPINIE II moeten invoeren. Staat niet op een logische plek maar wij missen een deskundig iemand op dit gebied.
Op de site www.opiniepijler.nl zijn inmiddels 938 bezoekjes geweest; niet gek vinden wij.

25. nov, 2019

technisch trammelant

We hebben ontdekt dat de webwinkel helemaal overhoop ligt. Hier een tijdelijke oplossing totdat technische hulp is geweest eind deze week. Alle boekjes zijn nog te koop voor een tientje, verzending inbegrepen. Te bestellen bij bouridder@gmail.com
1.De PKN en Israël; 2.Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels; 3. Zonder Israël geen Reformatie.
Het boekje over Job is helaas uitverkocht.

16. nov, 2019

www.opiniepijler.nl

Hierboven vindt u de naam van de website van de stichting OPINIE-pijler die het kwartaalschrift de OPINIE-pijler uitgeeft. U kunt daar alle gegevens vinden en het proefnummer gratis downloaden en... u abonneren. Graag en bedankt. Hoort zegt het voort!

6. nov, 2019

de OPINIE-pijler

Komende week wordt de website van de stichting OPINIE-pijler gemaakt en de drukproeven van het nulnummer zijn vandaag gecorrigeerd. Op 1 december kan iedereen dit nummer gratis downloaden. Het is deze gelijknamige stichting (anbi-status) die het blad uitgeeft.

8. okt, 2019

vorderingen OPINIE-pijler

Gisteren redactievergadering, en er is veel werk verzet. We hebben inmiddels besloten dat er een stichting moet zijn. Die krijgt dezelfde naam en er is al een notaris uitgezocht om dat te regelen, er is een bestuur gevormd voor de stichting. We willen ook anbi-status, voor de belastingaftrek voor donateurs. We hebben ook al het eerste nummer dat in maart verschijnt volgeboekt qua artikelen. Er ligt een persbericht klaar voor december en er zijn aanzetten voor een website. We voelen ons gezegend in dit werk.

30 sept. 2019

contact met RD

Beste meneer Westerbeke,
Omdat ik over de recensie helemaal niets zeg, berust uw afwijzing op oneigenlijke grond.
Ik zeg niet of de recensie goed is of slecht, ook niet of het juist is of onjuist wat daarin staat; ik maak er helemaal geen enkele opmerking over, ook niet over de recensent.
Ik reageer op de theologie van Yohanna Katanacho, die ik al veel langer ken dan vandaag.
Het beste wat u kunt doen is gewoon plaatsen.
U moet toch kunnen onderscheiden tussen een RD-recensie en een Palestijnse theologie? Ik heb t over dat laatste.
Ik overweeg bij niet plaatsing om deze correspondentie openbaar te maken op de website van de werkgroep Vanuit Jeruzalem; 22.269 bezoekers.
Daar wacht ik nog een paar dagen mee; dan hebt u de ruimte voor heroverweging.
mvg


Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: Opinie
Verzonden: maandag 30 september 2019 10:16
Aan: gavdspek@gmail.com
Onderwerp: RE: Palestijns-christelijke visie op landbelofte

Beste mevrouw Van der Spek,

Dank u voor uw ingezonden brief. Uw reageert op een recensie van een boek. We hanteren als richtlijn voor de rubriek ‘opgemerkt’ dat we reacties op onder andere recensies niet plaatsen. We zien daarom af van plaatsing van uw brief.

Met vriendelijke groet,
Hans-Willem Westerbeke
Opinieredacteur

Postbus 670
7300 AR Apeldoorn
Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn
T +3155 53 90 278
M +316 12164470
E hwwesterbeke@refdag.nl
I www.refdag.nl

10. sep, 2019

eerste officiele redactievergadering

We mogen er vrijwel zeker van zijn dat de poging kan worden gewaagd, maar er is nog heel veel werk te doen. Teksten voor de website moeten worden gemaakt bij voorbeeld. De inhoud voor het proef- of nulnummer staat inmiddels vast. De redactie ziet er als volgt uit: rb Shmuel Katz hoofdredacteur, mw Trudie vd Spek eindredacteur, drs Aad Bijloo voorzitter, drs Boudewijn Ridder secretaris, de heer Marco Verwoerd penningmeester en meedenkend lid de heer Meir Schrover.

10. sep, 2019

correctie en teleurstelling

in het bericht van 1 september stond per abuis NIW; dat is nu gecorrigeerd in NIK. De stichting CvI is heel gastvrij.
Het NIW en het Cidi hebben ons verzoek om gratis PR-ruimte afgewezen.

1. sep, 2019

nog een stap verder

ook het NIK biedt medewerking en we mogen voor de OPINIE-pijler een advertentie plaatsen als we zo ver zijn.

21. aug, 2019

vordering plannen tijdschrift

De penningmeester van de redactie van de OPINIE-pijler is in gesprek over de eerste offerte, n.a.v. een tweede. We hopen binnenkort op een beslissing. We zijn verheugd over het feit dat de stichting Christenen voor Israël bereid is medewerking te verlenen aan onze PR. In het novembernummer van haar theologisch tijdschrift zal een kort artikeltje worden opgenomen over ons streven. Dat zullen we ook hier publiceren. Deze medewerking van de stichting betekent dat een paar duizend mensen zodoende worden geinformeerd. Intussen wordt gewerkt aan het maken van een website, waarop in december hopelijk het proefnummer zal verschijnen.

11. aug, 2019

ds G.J.D.C. Loor leest mee met de synagoge

PARASHA DVARIM Deuteronomium 1: 1 – 3: 22
Wat bracht Israëls ontvangst van de wet voort?
We ontdekken het antwoord door de woestijnverhalen naar de Sinaï (voordat de wet wordt gegeven) te vergelijken met de woestijnverhalen van de Sinaï af
(Israël onder de wet).
We kunnen deze woestijnverhalen het beste zien als een soort fotolijst om het Sinaïverhaal, die de betekenis van wetgeving verheldert.
Er zijn heel veel parallellen tussen Israëls reis door de woestijn naar de Sinaï en de reis vanaf de Sinaï naar het beloofde land.

Deuteronomium is niet: nu wordt er iets geheel anders aan de orde gesteld.
Er wordt herhaald, maar het eerst gezegde wordt wel geheel anders gezegd.
Waarom?
Omdat er een verleden verwerkt is en een toekomst binnengegaan wordt.
Een verleden van veertig woestijn-jaren.
In het veertigste jaar, als dit jaar voldragen is, heeft Mozes zijn repeterende woorden gesproken.
• Veertig jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sprak Mozes het volk van Israël toe, zoals Adonai hem had opgedragen. Deuteronomium 1: 3
In het veertigste jaar is de straf uitgezeten, mag het land als erfenis van de belofte in bezit worden genomen.
In het veertigste jaar wordt het murmureren en de opstandigheid niet meer toegerekend.
Een volk, dat door de boete is heengegaan, mag opnieuw horen en zich verblijden.
De les is geleerd, dat de Bevrijder als de Heilige in hun midden Zich niet laat uitschakelen en de les is geleerd alleen van Gods manna te leven.
In het veertigste jaar gaat Mozes spreken vanuit de vergeving en vanuit hernieuwde gunst.
Veertig jaar lang was een grendel geschoven voor de intocht in het beloofde land.

Aan deze zijde en aan gene zijde van de Jordaan is en blijft Israël Gods erfbezit.
Bij uittocht en intocht.
(uitgebreider onder Artikelen)

6. aug, 2019

voortgang plannen

De naam van het op te richten tijdschrift wordt OPINIE-pijler. Er is besloten tot een website waarop tzt (we hopen december) een proefnummer verschijnt met hooguit twee artikelen. Vervolgens gaan PRmachines in werking gesteld worden. Er zijn twee offertes binnen van uitgevers en de kernredactie is nu compleet: we hebben behalve eerder genoemde functies nu ook een redactiesecretaris.
Van drie kanten zijn ons artikelen toegezegd.

6. aug, 2019

spontane wijziging

Het aanzicht van de homepagina miste plotseling dat prachtige plaatje van Chagall. Pogingen tot herstel leidden tot een ongepland iets ander aanzien.

11. jul, 2019

de plannen

Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Lijkt positief en we zijn nu in het stadium dat we redactieleden erbij zoeken. We hebben een hoofdredacteur, een eindredacteur en een penningmeester, maar de eindredacteur wil nog een maatje om het werk te delen. En dan zijn er natuurlijk nog veel meer taken in de toekomst... contact met een drukker, abonnementen-administratie etc. Ook zijn we bezig met een logo. Wie goede potentiele medewerkers kent....contactadres onderaan.

7. jul, 2019

helaas....

Door verschillende persoonlijke omstandigheden moest de werkgroep helaas verstek laten gaan bij de picknick van Zikna.

16. jun, 2019

visitekaartje en PLAN

Onder Artikelen hebben we een inleiding geplaatst (die we ook ons visitekaartje kunnen noemen) om dan nu ons plan te ontvouwen.
De bedoeling is dat er een tijdschrift komt, een kwartaalschrift, onder redactie van Joden en koshere christenen samen, dat zich richt op de maatschappij, en wel op basis van TENACH (in de kerk OT). Een eerste oriënterende bespreking heeft plaats gevonden in mei en de wil is er, van beide kanten. En waar een wil is is een weg. De actualiteit levert ons de permanente stimulans voor de kopij. In principe zijn alle items mogelijk, maar er wordt niet getheologiseerd over Jezus. Wij hoeven als christenen echt niet meer uit te leggen wie we zijn en wat we geloven. Dat weten onze Joodse broeders en zusters al lang, en voor iedereen die het nog niet wist valt het na te lezen op deze site, onder Artikelen.
Het gaat nu om CONCREET GESTALTE geven aan de verbondenheid die de PKN officieel belijdt in haar kerkorde. Contacten en theologische tijdschriften en pro-Israëlbewegingen zijn er wel, maar nu ontstaat voorwaar een historisch novum in ons land.
De werkgroep VuJ zoekt medewerkers!!! Hopelijk hebben we u enthousiast gemaakt.
Vragen en opmerkingen en aanmeldingen kunt u kwijt op ons contact-adres: gavdspek@gmail.com

16. jun, 2019

vervolgtekst 6 (onder Artikelen)

JEZUS (2)

11. jun, 2019

vervolgtekst 5 (onder Artikelen)

JEZUS (1)

7. jun, 2019

vervolgtekst 4 (onder Artikelen)

vervolg kerkgeschiedenis : Nicea

4. jun, 2019

vervolgtekst 3 (onder Artikelen)

kerkgeschiedenis

3. jun, 2019

Paulus' hartzeer

vervolgtekst onder Artikelen; gedachten bij het nieuwe plan nr 2

30. mei, 2019

AFSCHEID en OPROEP

We zijn erg rouwig om het feit dat onze vriend ds Leendert van der Sluijs zich moest terugtrekken uit de werkgroep omdat zijn agenda overvol is geraakt.
Bij deze doen we een dringende oproep om op ons contactadres onderaan namen met adres door te geven van mensen die graag zouden willen meedoen in onze werkgroep. (Theologiestudie absoluut niet nodig; wel gewoon gezond verstand en christelijk geloof.)

29. mei, 2019

NIEUW PLAN

In de werkgroep is besloten om onze leerhuisactiviteit voorlopig neer te leggen om verschillende redenen. De belangrijkste daarvan is het idee voor een nieuw plan.
In de kerkorde wordt gesproken van ‘gestalte geven aan’ de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Zouden wij als WERKgroep daar dan niet een begin mee kunnen maken? Is het misschien mogelijk om als koshere christenen met Joden samen een project op te zetten waarmee die verbondenheid in practijk wordt gebracht, en vruchtbaar kan worden in de samenleving? Kan er een gemeenschappelijk doel en een gemeenschappelijke basis voor worden gevonden?

Onder ARTIKELEN (te vinden onder de knop MEER) een eerste inleiding hierover.

3. mei, 2019

HERDENKINGSCULTUUR

(ingestuurd op groot artikel in Trouw, maar niet geplaatst)

We hebben in Nederland een datum gereserveerd voor de herdenking van een unieke ramp die plaats vond in de vorige eeuw: de industriële genocide van Hitler die primair Joden maar ook andere mensen heeft vernietigd. En voor de mensen die zich daadwerkelijk hiertegen hebben verzet en daardoor zijn omgekomen.
De data 4 en 5 mei zijn beide daarmee verbonden, en zo ook onderling. Die onderlinge verbinding is wrang te noemen vanwege het contrast van dood en leven. Ook dat maakt die herdenking uniek en zeer ernstig.

Voor het organiseren van aandacht voor de vluchtelingen zijn we werkelijk niet aan enige datum gebonden. En zeker niet aan deze.

Er lijken krachten aan het werk die tegenwoordig elk jaar opnieuw hoe dan ook proberen deze herdenking te besmeuren of te kapen. Of met een dubieus gedicht, een dubieuze spreker, door geschreeuw, of door medelijden op te wekken voor de daders.
Tegen dit soort krachten, die nu ondergronds opereren, hebben onze verzetsmensen destijds hun leven ingezet. Laten we ervoor waken dat deze krachten “nooit meer” boven de grond komen.

Trudie van der Spek-Begemann, Laren.

25. apr, 2019

AMSTERDAMSE POLITIE

Elke veertien dagen staat een groep antijoodse “palestijnen” in hartje A’dam haat te zaaien tegen alles wat Joods is en dus ook tegen Israël. Aanvoerder is een zekere Robert-Willem van Norren in een rolstoel. Een man met bakfiets beheert het materiaal en heet Simon Vrouwe. De club is recent verplaatst naar het Leidsche Plein.
Een eenzame Joodse man staat vreedzaam daar tegenover te demonstreren door een vlag van Israël op te houden.
Wat hij over zich heen krijgt…..
Deze integere man is nu voor de veertiende keer gearresteerd voor ordeverstoring….
Ik heb een proces bijgewoond bij de politierechter en de rechter wil het niet snappen…. Die keer waren er vier aanklachten waarvan eentje is afgewezen, maar twee andere kon ik zelfs weerleggen. Toch veroordeeld. Een agent had rare beschuldigingen.
Jullie zouden op facebook moeten gaan kijken. Daar is ook een actie voorgesteld om dit op het bord van de media te leggen. In dat kader heb ik een en ander gekopieerd en naar de ombudsman van Trouw gestuurd. Op hoop van zegen.

18. apr, 2019

ombudsman Trouw

Beste mevrouw Van der Spek,

Ik wil u kort laten weten dat het mij oprecht spijt dat u Trouw heeft opgezegd. Als ombudsman waardeer ik uw oprechtheid en uw instelling die ik als 'straight' zou willen omschrijven. Het contact met u heb ik de afgelopen periode als prettig ervaren. Mede om die reden zal ik u missen, al kan een ombudsman, vanuit de krant bezien, beter zo min mogelijk klachten ontvangen. Uw motieven begrijp ik overigens wel: te vaak heeft u nul op het rekest gekregen bij de redactie.

Met hartelijke groet,
Adri Vermaat

11. apr, 2019

redactioneel commentaar van Trouw van 11 april

Dagblad Trouw wil kolen en geiten sparen vanuit nauwelijks verborgen anti-Israël sentimenten in de redactie. Ingezonden kritiek is geweigerd (zie Opinie)

1. apr, 2019

boekbespreking

onze archivaris heeft het nieuwste boek besproken van ds Bart Gijsbertsen
LUISTEREN BIJ MAANLICHT
onder de knop MEER

25. mrt, 2019

BDS

Onder ARTIKELEN staat de uitgebreide versie van het artikel dat Trouw heeft geweigerd.

23. mrt, 2019

Trouwredactie glijdt uit

onaangename ervaring
In februari zou een eerst afgewezen ingezonden brief alsnog toch worden geplaatst (daar heb ik nog een mailtje van) en vervolgens is dat niet gebeurd.
In maart werd een artikeltje over BDS eerst (wel terecht) afgewezen op kwaliteit, maar ik mocht wel een tweede versie insturen.
Bij inzending van de sterk verbeterde versie werd nu wegens ruimtegebrek (!!) de zaak afgeblazen. Dit is onbeschoft, zoals ook enkele meelezers constateerden.
Omdat de tweede versie wel erg lang was had ik tenslotte nog een derde, ingekorte versie ingeleverd.
Over de gang van zaken volgde correspondentie met de hoofdredacteur, die volhield, tot twee keer toe, dat ik de indruk had gehad dat geplaatst zou worden. Ondanks een bewijs-mailtje van de toezegging - wat ik heb laten zien.
Daarom heb ik gedaan wat ik had aangekondigd bij blijvende afwijzing te zullen doen: ik heb mijn abonnement opgezegd.
En dit bericht hier geplaatst.

21. mrt, 2019

vijfde leerhuisavond

Op deze laatste avond van de serie was mw rb Tamara Benima de spreekster. Na het voorlezen van de gelijkenis (rijke man/arme Lazarus) begon zij meteen direct het gesprek, met vragen aan de aanwezigen. Haar bezwaar tegen het verhaal was dat Abraham werd neergezet als compassie-loos t.o.v. de rijke man, terwijl hij toch pleitte voor Sodom. Helaas pas achteraf bedenk ik nu: het verhaal ging niet over het aardse leven, maar over het hiernamaals – dat maakt verschil: er zijn definitieve beslissingen gevallen. Dat weet Abraham ook. Ons punt was dat in de Bijbel wordt gesproken van De Eeuwige, en niet van het eeuwige, dat God Iemand is, niet een kracht. Waarschijnlijk maakt Jezus niet zo’n groot verschil als wel dit punt.
Boeiende levendige avond waar zacht gezegd niemand spijt van had.

8. mrt, 2019

RECLAME

Hoewel we moeten bewaken dat we ons als goede schoenmakers houden bij onze kerkelijk-theologische leest, graag nu een uitzondering voor een nieuwe ster aan het firmament dat over Israël staat.
We bevelen hier aan een organisatie van wereldwijd enkele tientallen juristen die studie maken van de verhouding tussen Israël en het internationale recht (IR) - The Hague Initiative for International Cooperation, afgekort thinc. www.thinc.info
De kern van deze organisatie woont en werkt in Nederland, zij sturen het netwerk aan.
Onze werkgroep VuJ heeft geen extra geld nodig; we verkopen boekjes en vragen tegenwoordig entree-geld bij de leerhuisavonden, en kunnen op die manier net rondkomen.
Maar thinc., opgericht in mei 2017, vraagt - logisch – om donateurs.
AANBEVOLEN

20. feb, 2019

vierde leerhuisavond

Rabbijn Marx over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Veel aandacht voor antisemitisme in het NT en ook deze gelijkenis is misbruikt om op te zetten tegen de Joden. Voor rb Marx reden om te denken dat Lukas en niet Jezus dit verhaal heeft bedacht, maar dan neem je aan dat Lukas al deze verkeerde bedoeling had. Waarschijnlijker is, dat dit een latere interpretatie betreft en dat ook de evangelisten zijn geannexeerd en verbogen voor de vervangingstheologie.
Ook veel vragen over wie is mijn naaste.
De rabbijn sprak zich ook uit tegen het exclusieve recht van spreken van theologen - dat past in onze plannen (zie hieronder).
Het aantal belangstellenden stemde tot tevredenheid.

19. feb, 2019

plannen

De werkgroep is van plan eind dit jaar/begin volgend jaar een nieuwe brochure uit te geven naar aanleiding van het feit dat opnieuw een aanval is gedaan op onze kerkelijke belijdenis van onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarbij zal het vooral gaan over de plaats/invloed/functie van de theologie in de kerk.
(zie hieronder bij 18 januari)

8. fbr, 2019

opinie 32 Godsbewijzen

geweigerd door Trouw

3. fbr, 2019

opinie 30 en 31 Westerbork

18. jan, 2019

debat met Jan Offringa in het LDC te Utrecht 14-01-2019

Een zeer bewogen inleiding van dr Marcus van Loopik. De kern was toch de klacht dat alles elke keer opnieuw moet worden doorgesproken, de ellende altijd weer opnieuw boven komt, en het bewijs daarvoor was de volgende inleiding, van ds Jan Offringa, die, totaal bevangen in ouderwetse vervangingstheologie, beweerde dat Jezus in de plaats gekomen was van de Tora, - waarvan Jezus zelf zei dat geen tittel of jota daarvan verloren zal gaan. Daarom wil hij af van een voor de kerk unieke band met Israël, want nu was alles universeel geworden en moesten we ook maar toenadering zoeken tot andere religies.
Als eigenwijsheid gepaard gaat met domheid – berg je dan maar.
Dr Marja van den Beld begon met een zogeheten captatio benevolentiae door Offringa op sommige punten gelijk te geven. Zij achtte de term 'onopgeefbaar verbonden' uitgewerkt en pleitte voor ‘schatplichtig’. Verder gold voor haar gelukkig de verbondenheid niet alleen het jodendom, zoals Offringa wil, maar volk, land staat, zoals het Joodse volk zichzelf verstaat.
Persoonlijk vind ik beide termen onvoldoende omdat daarin de Liefde niet wordt genoemd.
Zeer levendige discussie, waarvan mij vooral bijgebleven is de inbreng van prof. dr Pieter vd Horst die wees op het volstrekte gebrek aan empathie bij Offringa cs.

Droevig diep treurig, zo’n figuur met zo’n club.
verslag G.A.vd S.

17. jan, 2019

derde leerhuisavond in Veenendaal.

zie onder leerhuis

27. dec, 2018

opinie 29. "verlichte" theologie

21 nov. 2018

korte impressie tweede leerhuisavond

u vindt die onder LERNEN

29. nov. 2018

opinie 28. verschillende muren

geplaatst in het Nederlands Dagblad (29-11-2018)

16. nov. 2018

10 STELLINGEN VuJ over de unieke band kerk-Israël

1. In de PKN wordt de uniciteit van de band tussen kerk en Israël ontkend als Israël wordt genivelleerd met de andere volken, onder de paraplu van de diaconie.

2. De on-opgeefbare verbondenheid kerk-Israël is geen diaconale kwestie.

3. De diaconie is de zorginstelling van de kerk die alle landen bestrijkt.

4. De band met Israël is niet te typeren als diaconaal, maar is (via Jezus) te benoemen als geestelijk en historisch.

5. In de christelijke oecumene en in de diaconie heeft de kerk geen aparte band met welke christenen waar dan ook.

6. Het DNA van de kerk bevat ziektekiemen die dateren uit de tijd van de heidens-wijsgerige inbreng in haar beginperiode.

7. De Wirkungsgeschichte van deze heidense kiemen hebben de kerk uit het Joodse spoor gebracht naar de christelijke vervangingstheologie.

8. Deze theologie zorgt er ook heden ten dage voor dat opnieuw de uniciteit van de band met Israël wordt aangevochten.

9. De kerk van de Reformatie, die zich semper reformanda noemt, behoort permanent zelfkritisch te zijn op haar DNA en op haar eigentijdse beleid.

10. De kerk die interne bijbelse kritiek op haar beleid inzake Israël afwijst, is suïcidaal bezig, en een blijvend gevaar voor de Joden.

10. nov. 2018

VOLK of GODSDIENST

Dit ingezonden artikeltje is door het Nederlands Dagblad geweigerd. Hoewel het de eerste reactie was op het omineuze gesprek in de PthU vond de krant dat er al genoeg over was geschreven.

De discussie die jaren geleden was geluwd, en is gestold in een kerkordeartikel laait weer op.
“Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël” luidt het in de kerkorde van de PKN.
Offringa cs menen dat de kerk dan achter alle regeringsbesluiten van Israël staat.
Deze absurde gedachte zouden we in de PKN niet serieus moeten nemen.

Inderdaad een non-discussie als je formeel luistert, en je bent er snel klaar mee.
Maar onder het gras van de non-discussie schuifelt toch wel een adder.
Hij lispelt dat Israël…. geen volk mag zijn….
Voltaire gunde de Joden alle ruimte toen de Verlichting aanbrak, maar … dan zonder hun nationale aspiraties. Alleen als godsdienst.
En dat is nu precies wat de vrienden van Sabeel en de club van Jan Offringa eigenlijk ook willen zeggen.
Hun “moderne” opvattingen herkennen wij ook uit de kerkgeschiedenis als buitengewoon ouderwets.
Maar de Bijbel spreekt in alle eeuwen dezelfde ondubbelzinnig andere taal.

Jezus is niet voortgekomen uit het jodendom. Hij is niet het product van een godsdienst.
Jezus is als Joods jongetje geboren uit een Joodse moeder en verwant aan koning David.
“God zal hem de troon van zijn vader David geven” – zei Gabriël.
Op het bordje boven het kruis staat het nog eens duidelijk in drie wereldtalen te lezen: Jezus, de Nazoreër; koning van de Joden.
De kerk heeft dat bordje niet goed gelezen, maar Jezus is niet los verkrijgbaar en door Hem zijn wij onlosmakelijk verbonden met zijn volk.
Op grond daarvan mogen wij delen in Israëls verwachting.
werkgroep Vanuit Jeruzalem

4. nov. 2018

Interview

Op de website van de stichting Christenen voor Israël is een interview geplaatst over onze werkgroep.

18. okt, 2018

impressie leerhuisavond in Veenendaal | 17 oktober

Inleiding door ds G.J. Loor 'Gelijkenissen lezen met Joodse ogen'

5.okt, 2018

opiniestuk 27 MIST

3. okt, 2018

Leerhuis voor gemeenteleden nu in Veenendaal

Thema: Gelijkenissen van Jezus uitgelegd door rabbijnen

3. okt, 2018

INBRAAK

Op 2 oktober is er ingebroken bij onze werkgroep. Een lid van de vijandige anti-Israëlclub had daar een propagandatekst voor eigen doel op onze handtekeningenlijst gezet.
De volgende reactie hebben wij doen uitgaan:

Ds Johan van de Berg of (zoals u zich noemt) 'jominee',
In onze vergadering hebben wij vandaag uw actie op onze site besproken.
De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem wil u erop attenderen dat u oneigenlijk gebruik hebt gemaakt van een handtekeningenlijst. Wij gaan ervan uit dat u geen proteststem bedoelde uit te brengen tegen de betreurenswaardige subversieve acties van uw club.
Via de homepagina van onze website vindt u ons contactadres. Daar had u ons dus kunnen aanspreken - als uw intentie zuiver was geweest.
Uw tekst is verwijderd.
Ook onze bezoekers zijn not amused over uw brutale poging om op deze manier als inbreker het gristelijk anti-zionisme te propageren. Sinds 1948 is dit de bekende vermomming geworden van het verkapte aloude kerkelijke anti-judaisme, dat via Luther en andere kanalen tenslotte is uitgelopen op de industriële genocide van de vorige eeuw.
Wij zullen dit incident onder de aandacht brengen van de scriba van de synode, dr De Reuver en onder de aandacht van onze bezoekers.

24. sep, 2018

handtekeningenactie

Stichting Vrienden van Sabeel wil het kerkordeartikel van de PKN over de onopgeefbare verbondenheid met Israël geschrapt zien!
Laat op onze site uw proteststem achter!!

24. sep, 2018

bespreking brochure Vrienden van Sabeel

In de nieuwste negatieve ontwikkelingen binnen de PKN, lijkt de brochure van wijlen Henri Veldhuis een hoofdrol te spelen. Om die reden hebben we hier een bespreking opgenomen die destijds gepubliceerd is in het tijdschrift “Israël en de kerk”.

9. sep, 2018

Israëlzondag 2018

Op de site van de PKN werd gevraagd om te reageren op een eventuele naamsverandering of andere invulling van de Israëlzondag.

De werkgroep Vanuit Jeruzalem is van mening dat de Israëlzondag niet voor niets heet zoals deze is genoemd. Een jodendom-zondag hebben we nooit gehad en het ging destijds om Israël volk-land-staat. In die drie aspecten verstaat Israël immers zichzelf! Daarmee voelen we ons verbonden.
Jezus kwam niet uit het jodendom voort maar uit Israël. Hij wordt niet alleen de Zoon van God genoemd, maar ook de grote zoon van David.

6. sep, 2018

In ND-kringen (e.a.) denkt men dat Joden christenen moeten worden...

22. jun, 2018

artikel Joden, Palestijnen, christenen

hoe zit dat precies

1. jun, 2018

Israël-debat

opiniestuk 24; geweigerd door ND

17. mei, 2018

open brief aan de leden van de Prot. Raad voor de verhouding kerk-Israël

19. mrt, 2018

recensies van 'Zonder Israël geen Reformatie'

door drs Kees de Vreugd; en onze reactie
door dr Wessel ten Boom; en onze reactie

26. feb, 2018

in gesprek met Antoine Bodar

boekbespreking van "Verkoren en veracht"

12. feb, 2018

De tekenen van de tijd

opiniestuk no. 23 (geweigerd door het ND)

15. jan, 2018

“CONTACT” met het moderamen van de PKN

15. jan, 2018

De dogmatische schildwacht

opiniestuk no. 22 (geweigerd door het RD)

14. dec, 2017

Vervolg open brief aan het moderamen van de PKN inzake Jeruzalem

8. dec, 2017

Bijdrage aan Kerk & Israël Onderweg - december 2017

21. nov, 2017

open brief aan het moderamen van de PKN

Brief naar aanleiding van een open brief van Sabeel over de verbondenheid van de PKN met Sabeel en onze ernstige bezwaren hiertegen.

13. nov, 2017

open brief aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israel

Brief naar aanleiding van de Landelijke Netwerkdag Kerk en Israël (d.d. 23 oktober 2017) in de PKN

19. okt, 2017

Nieuwste publicatie werkgroep

'Zonder Israël geen Reformatie - over de hervorming van de 16 eeuw' is nu te bestellen via onze webshop!

2. okt, 2017

Open brief aan de theologen van Sabeel

Met reactie en dupliek

22. sep, 2017

Kerk 2025 - commentaar van de werkgroep

11. sep, 2017

Boekbespreking

Walter Brueggemann - Uitverkoren volk?

5. sep, 2017

Dr. Dick Akerboom, Luther en de lutherse synode

Opiniestuk no. 21

30. aug, 2017

PKN komt niet in actie tegen anti-semitisme

Opiniestuk no. 20

22. jun, 2017

Recensie (en reactie)

recensie van ons boekje over het kerkelijke belijden in "Kerk & Israël Onderweg"

3. apr, 2017

In memoriam ds G. Hette Abma

15. feb, 2017

Klacht ingediend bij moderamen PKN

Over propaganda en podium bij de PKN voor Sabeel

6. jan, 2017

Klik hier om te bestellen in onze webshop

NIEUWE PUBLICATIE WERKGROEP
De oudste kerkelijke geschriften (volgens 'nota 2025' van de PKN: het DNA van de kerk) worden doorgelicht op hun heidense wortel om de ontwikkeling te traceren van de theologie die de kerk van het Joodse spoor van Jezus heeft afgebracht.
Titel: HET KERKELIJK BELIJDEN HEEFT HEIDENSE WORTELS

  • LAATSTE NIEUWS